پرچکاری اتصالات برج خنک کننده

Back to مقالات

پرچکاری اتصالات برج خنک کننده

پرچکاری اتصالات برج خنک کننده

برای اتصال دو یا چند قطعه به یگدیگر می توان از میخ پرچ استفاده کرد.برای این کار ابتدا سوراخی در قطعات ایجاد کرده میخ پرچ را در آن قرار داده و سپس با استفاده از پرچ کن عمل پرچکاری اتصالات برج خنک کننده انجام میشود.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

چون هزینه پرچکاری اتصالات برج خنک کننده در تیراژ زیاد قابل توجه است، بنابراین برای جلوگیری از اشکالات و کاهش هزینه باید در انتخاب میخ پرچ دقت شود. مطالب زیر برای مصرف کنندگانی تهیه شده است که مصرف میخ پرچ آنها زیاد می باشد.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

انتخاب میخ پرچ

برای یک پرچکاری اتصالات برج خنک کننده صحیح و با استحکام کافی می بایست میخ پرچ مناسبی را انتخاب کرد. برای انتخاب درست میخ پرچ باید عوامل زیر را مورد توجه قرار داد.

انتخاب جنس و قطر میخ پرچ

جنس و قطر میخ پرچ از عوامل موثر در اتصال محکم دو قطعه می باشد.با مراجعه به جداول مشخصات میخ پرچ و درنظر گرفتن مقاومت کششی و برشی، می توانید جنس و قطر میخ پرچ را متناسب با کارتان انتخاب کنید.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

فاصله دو میخ پرچ

پس از مشخص شدن قطر و جنس میخ پرچ، مقاومت کششی و برشی آن مشخص می شود.سپس با تعیین مقاومت لازم، تعداد میخ پرچ ها و فاصله آنها از یکدیگر معلوم می شود.

L=D+S

ضخامت کار+ قطر پرچ = طول پرچ

تعیین طول پرچ

طول پرچ باید در حدود قطر پرچ به اضافه ضخامت کار باشد.مثلا میخ پرچ 10*4 میلیمتر می تواند در قطعه کاری به ضخامت حدود 6 میلیمتر به کار گرفته شود.

انتخاب میخ پرچ با طول بلند مفید نیست:

کوتاه بودن طول پرچ باعث می شود که اتصال، استحکام کافی نداشته باشد ولی بلند بودن بیش از حد طول پرچ نیز اشکالات زیر را پیش می آورد: قیمت پرچ افزایش می یابد. کار به خوبی جفت و جور نمی شود. تعداد مراحل پرچکاری اتصالات برج خنک کننده زیاد می شود.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

تعیین قطر سوراخ

اندازه قطر سوراخ از دیگر عوامل موثر در پرچکاری اتصالات برج خنک کننده است. کوچک بودن قطر سوراخ باعث عدم ورود میخ پرچ به داخل قطعه کار می شود و بزرگ بودن قطر سوراخ نیز باعث کاهش استحکام اتصال می شود و حتی ممکن است باعث عدم اتصال قطعات شود.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

اندازه قطر سوراخ مورد نظر برای پرچکاری اتصالات برج خنک کننده باید کمی بیشتر از قطر میخ پرچ باشد(حدود 0.1 میلی متر) تا میخ پرچ به راحتی در آن قرار گیرد و با افزایش محدود قطر میخ پرچ در موقع پرچکاری اتصالات برج خنک کننده بدنه پرچ نیز به قطعه تماس حاصل کرده و باعث استحکام اتصال شود.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

برای سوراخ کاری این است که از مته های رند به قطر 3-4-5-6 برای میخ پرچ های 3-4-5-6 و از مته های 3.2 – 6.5 برای میخ پرچ های 3.2 – 6.5 استفاده کنید. چون قطر میخ پرچ های پرچ ساز در حدود 0.1 تا 0.2 میلی متر از قطر اسمی میخ پرچ ها کمتر است که این لقی مناسب برای پرچکاری اتصالات برج خنک کننده می باشد.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

عمل پرچکاری

بعد از انتخاب پرچ و سوراخ کردن قطعات، با قرار دادن میخ پرچ در سوراخ و استفاده از پرچ کن عمل پرچکاری اتصالات برج خنک کننده انجام می شود.برای دست انجام دادن آن لازم است به نکات زیر توجه شود:
پستانک پرچ کن باید مناسب با قطر میخ پرچ باشد، یعنی قطر سوراخ پستانک باید کمی بیشتر از قطر میخ باشد که میخ به راحتی داخل آن جای گیرد(حدود 0.1 میلی متر بیشتر از قطر)،

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

به همین دلیل برای میخ پرچ های مختلف 3-3.2-4-5-6 و غیره پستانک های مناسب آن ها ساخته شده و معمولا چندتای آن روی بدنه پرچ کن نصب شده است.
پرچ کن را عمود بر قطعه کار قرار داده و حتما پستانک را با فشار به قطعه کار بچسبانید.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

قطعاتی که باید به هم متصل شوند با گیره یا فشار دست یا هرطریق ممکن کاملا به هم نزدیک کنید و سپس عمل پرچکاری اتصالات برج خنک کننده را انجام دهید.چنانچه در تعداد مراحل (تعداد ضرب) پرچکاری اتصالات برج خنک کننده و یا بیرون افتادن میخ از دستگاه پرچ کن دچار مشکل شدید با تنظیم دستگاه پرچ کن و انتخاب سر پستانک مناسب، مشکل خود را حل کنید.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

جنس پرچ و جنس قطعاتی که به یکدیگر متصل می شوند در مقاومت نهایی کار موثر می باشد. در حالت کلی بهتر است جنس قطعات و جنس میخ پرچ با هم مشابه باشند به طور کلی توجه به مطالب زیر مفید به نظر می رسد.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

اگر می خواهید دو یا چند قطعه را به هم وصل کنید که استحکام کافی داشته باشد حداقل از دوعدد میخ پرچ استفاده کنید، زیرا اتصال با یک میخ پرچ جلو چرخش قطعات را نمیگیرد.

اتصال قطعات غیرفلزی

میخ پرچ آلومینیومی برای اتصال دوقطعه فلزی به طور معمول مناسب است ولی برای اتصال یک قطعه فلزی به یک قطعه نرم یا شکننده باید ملاحظات چندی را در نظر گرفت: قطعه نرم باید روی کار قرار گیرد و اگر میخ پرچ در قطعه فرو می رود باید از میخ پرچ های سرپهن استفاده کرد.در صندلی مدارس که چوب به پروفیل وصل می شود، استفاده از میخ پرچ های سرپهن بهتر است.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

اگر قطعه پشتی نرم است باید با گذاشتن واشر در پشت کار جلو فرو رفتن پرچ را در قطعه کار گرفت. ورق های نازک فلزی نیز اگر پشت کار قرار گیرند گاهی قادر نیستند جلوی عبور میخ را بگیرند و درنتیجه عمل پرچکاری اتصالات برج خنک کننده مناسب نخواهد شد.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

پس توصیه می شود اگر از ورق های فلزی به ضخامت کمتر از یک میلی متر استفاده می کنید، در صورت عدم پرچکاری اتصالات برج خنک کننده صحیح از واشر استفاده شود.

اتصال قطعات پلاستیکی

اغلب قطعات پلاستیکی در حین پرچکاری اتصالات برج خنک کننده شکسته می شوند، زیرا مقاومت میخ های میخ پرچ، بیشتر از مقاومت قطعات پلاستیکی است در این صورت اگر نمی توانید میخ پرچ با میخ کم مقاومت تهیه کنید توصیه می شود از میخ پرچ آلومینیوم با میخ آلومینیوم استفاده کنید.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

ورق مسی و میخ پرچ مسی

در اتصال ورق های مسی که به عنوان قطعات دکوراتیو استفاده می شود بهتر است از میخ پرچ مسی استفاده کرد. به کار گیری میخ پرچ آلومینیومی رنگ شده صحیح نمی باشد.

استفاده از میخ پرچ های افشان برای فوم و غیره

جهت اتصال قطعاتی که جنس قطعه پشتی آن از فوم یا جنس نرم باشد و نیاز به اتصال خیلی محکم نباشد از میخ پرچ افشان استفاده می شود. با استفاده از این میخ پرچ، فشار پرچ بر روی قطعه کار در سطح وسیع تری پخش می شود،بدین ترتیب از خراب شدن قطعات و آسیب پذیری آن جلوگیری می کند.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

میخ پرچ زنگ نزن(میخ پرچ آلومینیومی)

در محیط مرطوب پرچ آلومینیومی زنگ نمی زند ولی میخ فولادی آن که در داخل پرچ باقی می ماند پس از مدتی در محل برش زنگ می زند و زنگار آن زیر میخ پرچ را رنگی و نامطلوب می کند.این زنگ زدگی در بعضی مواقع بسیار زشت است مخصوصا در یخچال ها که از نظر بهداشتی شرایط نامطلوبی را ایجاد می کند.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

استفاده از میخ پرچ های آلومینیوم-آلومینیوم است که جنس پرچ و میخ آن نیز آلومینیومی می باشد.

مشکلات : علاوه بر عوامل ذکر شده ممکن است موارد دیگری برای پرچکاری اتصالات برج خنک کننده ناصحیح وجود داشته باشد از جمله:

بیرون زدن میخ

گشاد بودن سوراخ یا نازک و ضعیف بودن قطعه آخری و همچنین گشاد بودن پستانک پرچ کن نسبت به میخ نیز یکی از دلایل پرچکاری اتصالات برج خنک کننده ناموفق است که میخ از آن بیرون می زند.

عدم گیرایی کار یا اتصال بدون استحکام

استفاده از میخ پرچ نامناسب باعث عدم گیرایی و اتصال بدون استحکام می شود.این امر ممکن است به دلایل زیر به وجود آید که باید برطرف شود. بلند بودن طول میخ پرچ نسبت به ضخامت قطعه کار باعث می شود که قبل از عمل جمع شدن پرچ،میخ قطع شده و اتصال، استحکام لازم را نداشته باشد.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

پرچ پاره شده باشد و یا قبل از اتصال کامل، میخ آن بریده شده باشد که در این صورت باید از میخ پرچ دیگری استفاده کرد. ممکن است در حین سوراخ کاری پلیسه ای ایجاد شده باشد که پرچ را پاره نماید. در این صورت قطعه را پلیسه زدایی کرد و یا مته را تعویض نمود تا سوراخ کاری بدون پلیسه باشد.

کنده شدن سر پرچ

کنده شدن سر پرچ اتصال را ناممکن می سازد و یکی از دلایل آن ممکن است انتخاب نامناسب پرچ باشد که تحمل نیروی لازم جهت اتصال را نداشته باشد و یا ضخامت کله پرچ در محل بریدن پرچ ناکافی باشد.به هر حال ضرورت دارد که در انتخاب پرچ تجدید نظر شود.

برج خنک کننده کولینگ تاور Cooling Tower دلتاتی Deltat تحویل فوری فایبرگلاس مکعبی جریان مخالف و متقاطع پکینگ فیلم اسپلش ابارا رولی

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Share this post

Back to مقالات