کانکتور های GRP

کانکتور های GRP

اتصال دهنده جی آر پی  (GRP Connector)

  • توضیحات

توضیحات

اتصال دهنده جی آر پی  (GRP Connector)

از این اتصال دهنده ها جهت بستن قطعات مختلف کولینگ تاورها (Cooling Towers) و عمدتاً در مدل های جریان متقاطع (Cross Flow) و برج های قدیمی چوبی استفاده می شود.

دلتاتی امکان تولید انواع مختلف این محصول را شامل مدل های 2رینگ – 3رینگ و 4 رینگ آن را به روش تزریقی RTM و با بالاترین استحکام و کیفیت تولید،دارا می باشد.