شبکه گرید نگهدارنده اسپلش بار

شبکه گرید نگهدارنده اسپلش بار

شبکه گرید نگهدارنده اسپلش بار

  • توضیحات

توضیحات

گرید GRP

از این شبکه های کامپوزیتی برای چیدمان اسپلش بارها در سایز های مختلف در داخل برج های جریان متقاطع استفاده می شود.

دلتاتی هیچ محدودیتی در ابعاد و خانه بندی گرید های جی آر پی ندارد.