پکینگ فیلم جریان متقاطع ط‍‍رح برنت وود

پکینگ فیلم جریان متقاطع ط‍‍رح برنت وود

پکینگ فیلم جریان متقاطع طرح برنت وود

  • توضیحات

توضیحات

این نوع پکینگ هم در برجهای جریان متقاطع و هم در برجهای جریان مخالف قابل استفاده می باشد.

طراحی پکینگ به گونه ای است که امکان عبور هوا را هم به صورت عمود بر جریان آب و هم بصورت موازی و مخالف الجهت فراهم می آورد.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را از جنس های مختلف پلیمری نظیر PVC-PEوPP دارا می باشد.

مزایا:

  • افت فشار پایین
  • قابلیت تمیز کاری آسان
  • راندمان مناسب ترمودینامیکی
  • نصب آسان

در صورت نیاز به مشاوره بیشتر می توانید با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.