پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 20 طرح SPIG

پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 20 طرح SPIG

پکینگ فیلم گام 20 طرح ایسپک ایتالیا
این پکینگ از پر کننده های فیلم محسوب می شود.

  • توضیحات

توضیحات

پکینگ فیلم گام 20 طرح اسپیگ ایتالیا

این پکینگ از پر کننده های فیلم محسوب می شود.

نسبت سطح به حجم این نوع پکینگ 157 متر مربع بر متر مکعب می باشد.

وجود مسیرهای مختلف زاویه دار و عمودی در این نوع پکینگ موجب می شود تا علاوه بر داشتن راندمان،عملکردی بالا از رسوبگیری پایینی برخوردار باشد.

دلتاتی هیچگونه محدودیت ابعادی از نظر طول و عرض بلوک های تولیدی برای این نوع پکینگ ندارد ولی ارتفاع بلوک های استاندارد تولیدی این نوع پکینگ 60 سانتیمتر می باشد،با وجود این امکان تولید این نوع پکینگ در مضاربی از 30 سانتیمتر در ارتفاع میسر میباشد.

فاصله ساپورتههای نگهدارنده این نوع پکینگ حداکثر 80 سانتیمتر پیشنهاد می شود.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را در ضخامت های ورق بین 200 میکرون تا 1500 میکرون دارا می باشد.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را از جنس های pvc-pp-0pe-ps و … دارا می باشد.